Sdílejte

Oznámení o ochraně osobních údajů pro hráče spolku iTennis z.s, Ič: 07780885

Správce

spolek iTennis z.s, Ič: 07780885 v zastoupení statutárního orgánu:

Mgr. PETRA TRUNEČKOVÁ – Předseda spolku Olomouc, Univerzitní, PSČ 779 00

TOMÁŠ TRUNEČKA – Místopředseda spolku Olomouc – Hodolany, Masarykova třída, PSČ 779 00

Kontakt pro uplatnění vašich práv a dotazů : info@itennis.cz , www.itennis.cz

(dále uváděný jako TA)

Vaše osobní údaje potřebujeme zejména z důvodu vás kontaktovat ohledně dění v TA a účasti na sportovních akcích pořádané TA

Osobní údaje dále zpracováváme, abychom vás mohli kontaktovat, identifikovat při vstupu do vybraných sportovních areálů a na soutěžích, evidovat a zveřejňovat vaše sportovní výsledky na našich webových stránkách.

Nejčastěji zpracováváme následující osobní údaje :

– jméno, příjmení
– emailovou adresu
– telefonní číslo

– rok narození
– sportovní výsledky
– pořadí v žebříčcích
– informace o oddílu, ve kterém jste registrován(a)
– fotografie – u pořizování, používání a zveřejňování fotografií nebo jiného obrazového
či zvukového záznamu se uplatňuje jak zákon 101/2000 Sb. resp. GDPR tak zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V případě, že jsou pořizovány fotografie z akcí a nejsou k nim systematicky přiřazovány další identifikační údaje s výjimkou jména a příjmení, pak nejde o zpracování osobních údajů dle GDPR a jejich správa se řídí občanským zákoníkem. V opačném případě se jedná o zpracování osobních údajů, a tudíž je nutný soulad s GDPR.”

Zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ

Zpracováváme identifikační, adresní, popisné, kontaktní údaje. Zpracování osobních údajůprovádíme osobně, další zpracování se již neprovádí. Předávání osobních údajů dále již
s nikým neprobíhá. Účelem zpracování vašich osobních údajů je vaše členství v TŠ a z něho vyplývajících práv a povinností, které máme vůči vám, tak i státu. Příkladem zákonných povinností

page1image18800jsou zejména daňové povinnosti. Osobní údaje o vás zpracováváme při vašem vstupu do TŠ, celou řadu osobních údajů zpracováváme ze zákonných důvodů i po ukončení členství.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu převážně určenou právními předpisy, a jakmile neexistuje účel pro další zpracování, osobní údaje dále nezpracováváme.

Vaše práva dle GDPR

Právo na přístup k osobním údajům
Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údaji
Právo vznést námitku proti zpracování
Právo na přenositelnost údajů
Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodnutí
Právo získat informace o porušení zabezpečení vašich osobních údajů

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Dozorovým úřadem v ČR je :

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 727/27 Praha 7, 170 00
Oznámení nabývá účinnosti 25. května 2018.