Sdílejte

Omluvenky prosím zasílejte formou SMS na telefonní číslo :

+420 734 850 940

Omluvenky jsou akceptovány a lekce  nahrazeny pouze v případě,

že SMS s omluvou dorazí předešlý den omlouvaného tréninku.

Platby :

Od měsíce 04/2018 Vám budou zasílány vyúčtování a faktury za odehrané lekce elektronicky. Prosíme o dodržování splatnosti.

V případě, že nebude provedena včasná úhrada faktury bude Vám odeslána mailem upomínka / 14 dní po splatnosti /.

Pokud nebudou uhrazeny dvě po sobě jdoucí faktury / obě po splatnosti / NEBUDE hráči umožněno účastnit se dalších lekcí.