Sdílejte

Pořádáme pravidelná týdenní sezení ze sportovci : info o termínech 800 400 505

Sportovní mentální coaching představuje

 • smysluplnou a koncepční práci nad stanovením cílů vašeho rozvoje
 • společné sestavení plánu koučování
  • jaká máte očekávání
  • jaké máte cíle
  • jak na nich budeme pracovat
  • jaké jsou vaše zdroje k jejich naplnění
  • jak budeme překonávat překážky
  • jak budeme kontrolovat užitečnost koučování a jeho efektu
 • nástroje pro rozvíjení vašich schopností a silných stránek

Při své práci využíváme metod a technik systemického koučování. Nejde o aplikaci jedné konkrétní techniky či metody, ale o smysluplnou systémovou práci .

 • celek směrem k jednotlivci
 • jednotlivec sám k sobě
 • jednotlivec k celku
 • procesy a vztahy, které toto ovlivňují a podněcují

 

Sdílejte
Další článekGDPR